OBECNÍ KNIHOVNA OPATOVICE NAD LABEM

knihovna@opatovicenadlabem.cz
Neplachova 206
533 45 Opatovice nad Labem
tel.: 466 741 092Uskutečněné akce knihovny

 • Pátek 11. května 2018
  XIV. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
  V obecní knihovně se uskutečnil XIV. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.


  [zveřejněno 29. května 2016]

 • Sobota 2. prosince 2017
  Pekelné sklepení
  Akci v obecní knihovně a ve sklepení pod ní uspořádali místní divadelníci - Občanská beseda Opatovice nad Labem, z.o. ve spolupráci s Obecní knihovnou v Opatovicích nad Labem. Akce se zúčastnilo 60 dětí a nejméně dvojnásobný počet rodičů jako doprovod. Děti před vstupem do pekla plnily různé malé úkoly, následně jim čerti přečetli z knihy hříchů jejich prohřeąky a protoľe ty u nikoho nepřekročily hříąnou mez, byly dětičky odeslány do oddělení nebe, kde je čekal Mikuláą a anděl, kteří měli pro ně připravený balíček dobrot.


  [zveřejněno 6. března 2017]

 • Čtvrtek 25. května 2017
  XIII. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
  V obecní knihovně se uskutečnil XIII. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.


  [zveřejněno 29. května 2016]

 • Sobota 3. prosince 2016
  Pekelné sklepení


  [zveřejněno 6. března 2017]

 • Sobota 21. května 2016
  XII. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
  V obecní knihovně se uskutečnil XII. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.


  [zveřejněno 29. května 2016]

 • Sobota 23. května 2015
  XI. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
  V obecní knihovně se uskutečnil XI. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.


  [zveřejněno 13. června 2015]

 • Sobota 31. května 2014
  X. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
  V obecní knihovně se uskutečnil jubilejní X. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu. Akce proběhla slunečnou sobotu dopoledne, tak zřejmě proto se jí nezúčastnily všechny děti dvou prvních tříd Z| Opatovice n/L. 27 adeptů na rytíře, kterým drželi palce přítomní rodiče a prarodiče, absolvovalo zkoušku ze sestavování obrázků a poznávání klasických pohádek, přečtení příslušného pohádkového textu a po pasování pohádkovým mečem obdrželo na památku hrníček s rytířem a "glejt" o úspěšném vykonání zkoušky. Jako bonus si mohou malí rytíři půjčovat v obecní knihovně tento rok knížky zdarma.


  [zveřejněno 23. června 2014]

 • listopad 2011
  Vyhlášení vítěze fotografické soutěže knihovny
  O tom, že knihy půjčené z naší knihovny překračují nejedny hranice, svědčí vítězný snímek rodiny Zelinkovy, kde na náměstí v italských Benátkách bratři František a Jakub třímají po jedné naučné a jedné zábavné dětské knížce, půjčené v Obecní knihovně Opatovice n/L.  V knihovně je čeká cena - rozsáhlá fotografická publikace Planeta Země. Gratulujeme vítězům!
  Věra Pečenková
  [zveřejněno 9. listopadu 2011]

 • Sobota 21. května 2011
  VII. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
  V budově knihovny proběhl ji. VII. ročník Pasování na rytíře Čtenářského řádu. Tento ročník byl výjimečný tím, že prvňáčků byly dvě třídy a tak pasování proběhlo nadvakrát. Kromě čtyř se dostavily vechny děti, přišli také rodiče a prarodiče malých rytířů. Vesměs vládlo natěšené očekávání, i když některé děti měly ze zkouky čtení a poznávání pohádek tak velkou trému a obavy, že ukáplo i pár slziček a v očích se zračil strach. Nakonec vše dopadlo dobře a vechny děti si odnášely "glejt" o provedené zkouce, knížku s věnováním a průkazku do knihovny.


  [zveřejněno 14. června 2011]

 • Sobota 8. května 2010
  VI. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
  Pasováním prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu již prošlo v Opatovicích nad Labem 6 školních ročníků, v mnohých rodinách již druhé dítě. Děti už vědí, co je čeká, obavy jsou jen malé, těšení velké. Také rodiče pochopili jak je pro jejich potomky důležité ukázat, že jsou zdatné ve čtení a poznávání pohádek před širší veřejností. Všechny to vzaly s veškerou vážností a odpovědností. Letošní Pasování se uskutečnilo v rámci oslav 65. výročí osvobození naší republiky, 8. května v 11 h v budově bývalé Osvětové besedy. Organizátoři Pasování byli tradičně oděni do dobových kostýmů, starosta - panovník třímal pasovací meč a štít s obecním znakem. Děti a rodiče byli přivítání knihovnicí a ostatními členy panovnické družiny v obecní knihovně, pak se všichni za zvuku famfár přesunuli do zasedací síně, kde již byla pro adepty rytířství nachystána rozstříhaná pohádka, kterou děti musely přečíst a společně sestavit. Všech 20 dětí bez problémů ve zkoušce uspělo. Vzápětí byly pasovány na rytíře, dekorovány medailí a obdarovány knížkou s věnováním, diplomem a čtenářskou průkazkou. Celý průběh akce byl fotograficky zdokumentován a malí rytíři dodatečně obdrží ještě na památku fotografie.


  [zveřejněno 16. ledna 2011]

 • Týden knihoven (prodloužený) 5. a. 15. října 2009
  I naše knihovna se zapojila do akce Týden knihoven. Více ...
  [zveřejněno 5. října 2009]

 • Sobota 16. května 2009
  V. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu. Dá se říci, že už tradičně proběhlo během slunečního sobotního dopoledne v budově Osvětové besedy pasování malých čtenářů. Malé adepty doprovázeli rodiče a zúčastnila se téměř celá první třída. Děti s rodiči nejprve navštívili knihovnu, kde je čekali historicky odění pořadatelé v čele s panem starostou Ing. Pavlem Kohoutem. Nevelký prostor knihovny byl zcela zaplněn. Hlavní dění probíhalo v obřadní síni, kde čekala malé adepty Čtenářského řádu nelehká zkouška. Nejprve si vylosovali krátký pohádkový text, který museli přečíst, v textu nalézt pohádkovou postavu a na nástěnku s obrázky text připevnit ke správné pohádce. Děti se do toho pustily s kuráží a slib, že se budou hezky chovat ke knížkám, pronesly se vší vážností, někdo stydlivě a potichu, někdo hlasitě a důrazně. Nakonec byli všichni pasování na rytíře Čtenářského řádu a kromě napínavého a snad pěkného zážitku si odnesli metál, pamětní pergamen, knížku s věnováním a průkazku do knihovny, kde si mohou tento rok půjčovat knihy zcela zdarma. Každý rytíř také obdrží z pasování fotografii.


  [zveřejněno 26. května 2009]

 • Středa 8. října 2008, Cestovatelská show! Do Afriky!
  Nedaleko Opatovic nad Labem v obci Býšti žijí dva mladí muži, bratři Filip a Vojta Hlásný. Nechybí jim odvaha a touha po dobrodružství. Na motorkách "Čezatách" procestovali už velkou část světa. Vydali se na nich na Ukrajinu (2005), do Afriky (2006), do Vladivostoku (2007) a Iránu (2008). Že to nebyly cesty bezproblémové, je nasnadě. Oba mládenci o nich umějí poutavě vyprávět a své příhody ilustrují velkým množstvím diapozitivů.
  Pořad o Africe se uskutečnil v zasedací místnosti Osvětové besedy. Na místě si zájemci mohli zakoupit knihu "S Čezetou do města Tuaregů".  [zveřejněno 9. října 2008]

 • Týden knihoven 6. a. 10. října 2008
  I naše knihovna se zúčastnila Týdnu knihoven. Více zde.
  [zveřejněno 9. října 2008]

 • Sobota 10. května 2008, Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu
  Proběhl již čtvrtý ročník "Pasování", kdy v 10 hodin bylo v Obecní knihovně slavnostně pasováno jedenáct prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu. Stejně jako tři minulé roky si malí rytíři odnesli kromě zážitku upomínkový pergamen, keramický řád, pěknou a knížku a průkazku do knihovny.

  [zveřejněno 18. července 2008]

 • březen 2008, Výprodej knih
  Obecní knihovna opět nabízí k odprodeji větší množství knih všech žánrů za symbolickou částku 3 - 10,- Kč/ks. Knihy si můžete prohlédnout a vybrat v průběhu celého měsíce března 2008 v běžné otevírací době. Dále můžete udělat radost dětem, svým blízkým, nebo sobě novými knihami, které knihovna také nabízí.
  [zveřejněno 3. března 2008]

 • Sobota 19. května 2007, Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu
  Během dopoledne proběhlo v budově Osvětové besedy již třetí pasování malých čtenářů. Protože byl interiér knihovny přestavěn a neskýtal dostatečný prostor, bylo hlavní dění přesunuto do obřadní síně, kde čekala malé adepty Čtenářského řádu nelehká zkouška. Nejprve si vylosovali krátký pohádkový text, který museli přečíst, v textu nalézt pohádkovou postavu a na nástěnku s obrázky text připevnit ke správné pohádce. Je pravda, že to dalo některým žáčkům zabrat, objevily se i slzičky, ale po malé pomoci ve zkoušce uspěli a složili slib, že se budou hezky chovat ke knížkám. Nakonec byli všichni pasování na rytíře Čtenářského řádu a kromě napínavého a snad pěkného zážitku si odnesli metál, pamětní pergamen, knížku s věnováním a průkazku do knihovny, kde si mohou tento rok půjčovat knihy zcela zdarma. Každý rytíř také obdrží z pasování fotografii. A kdo všechno přiložil ruku k dílu? Jaroslava Tihlaříková, Ing.Pavel Kohout, Eliška Pečenková, Václav Falta ml., Jiří Pečenka, Romana Stehnová a Věra Pečenková. • březen 2007
  Přeskupování regálů. Příprava knihovny pro umístění připravovaných nových regálů.
  Knihovna děkuje žákům osmé třídy Z| Opatovice n/L za pomoc při stěhování.
  A zde je pár fotografií z akce: • Vybrané knižní novinky roku 2007 v naší knihovně a dále:

  Klub přátel historie Opatovic nad Labem a Pohřebačky vydává od roku 2006 sborníky věnované regionální tematice.
  Zatím vyšly sborníky Opatovický kanál, Kostel sv. Vavřince, Kronika Opatovického kláštera a sborník Opatovická papírna a Morávkovy mlýny.
  K 920. výročí založení Opatovického kláštera byla vydána brožura Benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem, jejímž autorem je Ing. Vlastislav Kracík.
  Ing. Vlastislav Kracík a Josef Dostál jsou autory další malé regionální publikace Pohřebačka.

 • Úterý 2. ledna 2007
  K 31. prosinci 2006 byla Obecním zastupitelstvem zrušena pobočka naší knihovny v Pohřebačce.

 • 4. a. 15. prosince 2006
  Obecní knihovna nabízí po likvidaci pobočky v Pohřebačce k odprodeji větší množství knih všech žánrů za symbolickou částku 3,- Kč/ks. Knihy si můžete prohlédnout a vybrat od 4. - 15. prosince v běžné otevírací době. Dále můžete udělat radost dětem, svým blízkým, nebo sobě novými knihami, které knihovna také nabízí.

 • Týden knihoven 2. a. 8. října 2006
  Akce naší knihovny k Týdnu knihoven najdete zde.

 • Pondělí 7. srpna 2006
  Od srpna 2006 je v naší knihovně nainstalován na počítači pro veřejnost program Zákon, obsahující právní předpisy České republiky.

 • Pondělí 3. července 2006
  Od července 2006 je v naší knihovně přístup na internet zdarma!

 • Čtvrtek 1. června 2006
  Zveřejněny knižní novinky pro rok 2006.

 • Sobota 20. května 2006
  V sobotu 20. května 2006 proběhlo už druhé pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu. Zúčastnilo se ho 19 dětí v doprovodu rodičů a paní učitelky Evy Samkové. V 9:00 děti vstoupily za zvuků famfár do obecní knihovny, kde je uvítala pořadatelka akce knihovnice Věra Pečenková. Malá nosatá čarodějnice (Eliška Pečenková) vybírala z houfu vyjukané děti a odváděla si je ke stolku, kde skládaly zkoušku ze čtení. Úspěšní absolventi zkoušky přistupovali posléze k panovníkovi (starosta Ing. Pavel Kohout), kde poklekli, složili slib a panovník, oděn v historický kostým, který zhotovila dvorní dáma (Jaroslava Tihlaříková) děti pasoval pravým mečem, vyrobeným místním zbrojířem (Jiří Kadlec). Děti ještě obdržely od dvorní dámy řád (vyrobily paní Milada Langová a paní Romana Stehnová), památeční pergamen a z rukou princezny (Andrea Moličová) knížku s věnováním. Památeční fotografie zhotovil pan Jaromír Chudý. Za zvuků famfár se všichni zúčastnění s rozzářenými dětmi rozloučili. • Pondělí 2. ledna 2006
  Byl pozastaven provoz pobočky naší knihovny v Pohřebačce. V blízké době se předpokládá její úplné zrušení.

 • Podělí 3. a. 9. října 2005
  Obecní knihovna se připojila k celorepublikovému Týdnu knihoven 3. a. 9. října 2005. K této příležitosti jsme si přichytali několik akcí, např. Internet za babku, Den otevřených dveří, Amnestie upomínek, Beseda o Kosovu, Afghánistánu a Iráku s účastníkem mise majorem Vladimírem Langem. Více ...

 • Pátek 27. května 2005
  V 10:00 proběhlo v knihovně Pasování mezi rytíře čtenářského řádu. Tato akce se konala pro prvňáčky a jejich rodiče. Za přítomnosti pana starosty, zástupkyně Klubu žen, knihovnice, fotografa a paní učitelky byl každý adept vyzkoušen ze čtení a ti, co uspěli (uspěli všichni), byli rytířem ve zbroji pasováni mečem na R.Č.Ř. a na krk dostali plaketu od princezny a pergamen s přísahou v tomto znění:
  "Slibuji ve jménu všech krásných knížek - pohádek, příběhů a básniček, že se vždy budu chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít ráda, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji!".
 • březen 2004
  Naše knihovna získala permanetní přístup na internet pomocí bezdrátové technologie. Od dubna 2004 se mění poplatky za využívání internetu pro veřejnost. Pro čtenáře knihovny je poplatek za 20 Kč/hod a pro ostatní návštěvníky 30 Kč/hod.

 • Od 4. do 10. října 2003 proběhla akce Týden knihoven. Více ...

 • květen 2003
  Od 20.května 2003 knihovna svým návštěvníkům nabízí přístup na internet, realizovaný pomocí ISDN linky. Cena za připojení je 30 Kč / 30 min.

 • Sídlo knihovny od dubna 2003
  Na adrese: Budova Osvětové besedy, Hradecká 206, Opatovice nad Labem
  Oficiální otevření knihovny v novém působišti proběhlo 7.dubna 2003


 • Stěhování knihovny na začátku dubna 2003 • Sídlo knihovny do března 2003
  Na adrese: Pardubická 124, 533 45 Opatovice nad Labem

Valid HTML 4.01!
tato stránka byla naposledy aktualizována 15.06.2018.

counter strike 1.6 and cs sourse. cs. download cs. cs programs. cs patches.. tuning. rap music.