OBECNÍ KNIHOVNA OPATOVICE NAD LABEM

knihovna@opatovicenadlabem.cz
Neplachova 206
533 45 Opatovice nad Labem
tel.: 466 741 092Služby

ceník
Všechny poskytované služby je možné využít kdykoliv během půjčovní doby knihovny. Ceník služeb je vyvěšen v knihovně.

 • Knihovní služby
  Základním pilířem služeb knihovny jsou knihovní služby. Více informací naleznete v sekci Knihovní fond.

 • Přístup na Internet
  Obecní knihovna disponuje 3 počítači pro veřejnost, připojenými na internet. Získávání informací pomocí internetu je v naší knihovně zdarma. Uživatel počítače uhradí pouze manipulační a amortizační poplatek 10,- Kč za každou započatou půlhodinu, počínaje druhou půlhodinou strávenou u počítače. První půlhodina je zdarma.
  Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům knihovny. Každé připojení k internetu nahlásí návštěvník knihovnici s uvedením svého jména a adresy, popřípadě se prokáže platným čtenářským průkazem. S internetem může časově pracovat dle své potřeby, pokud čekají na tuto službu ostatní návštěvníci, má zaručený přístup pouze 30 minut.
  Mládež do 15 let musí odevzdat předem písemné svolení rodičů. Knihovnice má právo kontrolovat děti a mládež a nežádoucí aktivity zastavit. U jednotlivého počítače smí sedět pouze 1 osoba. Data, která si chce uživatel odnést domů, si může nahrát na vlastní datová média (flash disk apod.).

 • Možností využití scanneru a tiskárny
  Knihovna disponuje jedním scannerem, díky kterému můžete získat elektronickou verzi vašich dokumentů, obrázků apod. Tiskem na knihovní laserové tiskárně (do formátu max. A4) je naopak možné dostat vaše dokumenty do papírové podoby.

 • Multimediální software v knihovně
  Knihovna nabízí presenčně cca 20 ks multimediálních CD, na kterých můžete nalézt herní a naučné programy, zejména pro děti.
  Pro dospělé nabízíme elektronický kurz MS Office 2000 CZ.

 • Reprografické služby, práce s elektronickými dokumenty
  Pro tyto účely můžete využít počítač v naší knihovně. Můžete využít např. standardní kancelářské aplikace MS Word a MS Excel. Podklady pro vaši práci si je možné nascanovat na knihovním scanneru. Vaše dokumenty si můžete následně odnést na disketě nebo flash disku, nechat vypálit na CD, vytisknout, případně je odeslat e-mailem (viz. služba Přístup na internet). Práci na PC delší než 1 hodinu nutno předem objednat. Reprografické služby jsou zpoplatněny dle ceníku níže.

 • Pozor!
  V případě zavirování počítače nebo jiného poškození v důsledku použití vlastních datových medii (diskety, CD, flash disky, mobilní telefony, kamery apod.) uradí návštěvník jeho vyčištění či opravu.

  Změna pravidel vyhrazena.


Ceník služeb

Registrační poplatky
Dospělí 60 Kč/rok
Děti do 15 let 20 Kč/rok
Důchoci, maminky na MD, studenti 40 Kč/rok
Jednorázová výpůčka (1x ročně) 20 Kč
Přístup k internetu a reporgrafické služby
Internet (registrovaní čtenáři) zdarma
Internet (ostatní návštěvníci) zdarma
Tisk A4 černobíle 2 Kč za každou stránku
Tisk A4 barvně (po domluvě s knihovnicí na služební tiskárně) 4 Kč za každou stránku
Skenování 3 Kč za každou stránku
Výukové a herní programy zdarma
Použití PC (Word, Excel apod.) zdarma
Naformátovaná disketa 13 Kč
CD-R 15 Kč
Další poplatky
1. upomínka 50 Kč
2. upomínka 100 Kč
3. upomínka 150 Kč
Ztráta časopisu náhrada jiným nebo plná cena
Ztráta nebo poškození knihy v ceně do 200 Kč cena knihy + 120 Kč
Ztráta nebo poškození knihy v ceně nad 200 Kč cena knihy + 240 Kč
Knihovna je oprávněna žádat náhradu i v hodnotě celého díla, např. při ztrátě jednoho svazku z vícesvazkového díla.
Změna ceníku vyhrazena.

Valid HTML 4.01!
tato stránka byla naposledy aktualizována 29.03.2015.

counter strike 1.6 and cs sourse. cs. download cs. cs programs. cs patches.. tuning. rap music.