OBECNÍ KNIHOVNA OPATOVICE NAD LABEM

knihovna@opatovicenadlabem.cz
Neplachova 206
533 45 Opatovice nad Labem
tel.: 466 741 092Knihovní fond

Knihovní fond obsahuje cca 12.000 knih a 20 titulů periodik.
Součástí knihovního fondu jsou zejména beletrie, naučná literatura a periodika.
V knihovně je volný výběr
Knihy je možno vyhledávat již pouze pomocí elektronického katalogu REKS


REKS v Obecní knihovně Opatovice n.L.
Automatizovaný knihovní systém dostupný od 1. října 2010. Je k dispozici všem, kteří mají zájem nahlédnout do fondů a průběžně aktualizovaných katalogů knihoven v regionu (včetně té naší) a zjistit, jaké knihy nabízejí. Po spuštění výpůjčního modulu naší knihovny bude mít čtenář možnost nahlédnout do svého čtenářského účtu, zjistit jaké knihy má půjčené, u nepřečtených si prodloužit výpůjční dobu, požadované knihy si zamluvit nebo požádat o knihu z jiné knihovny. Systém REKS najdete na adrese http://katalog.kkpce.cz/katalog/opatovicenl/baze.htm.

Elektronický katalog knihovního fondu najdete zde.

Klub přátel historie Opatovic nad Labem a Pohřebačky (KPHOP) vydává od roku 2006 sborníky věnované regionální historii:
Benediktinský klášter v Opatovicích na Labem - autor Vlastislav Kracík a kol. ( 2006)
Farní úřad Opatovice - autoři Martin Rechtorik a Josef Matěásko (2007)
Historie a současnost podnikání v Opatovicích – autor Josef Matěásko a kol.(2008)
Kostel sv. Vavřince s farností – autor Josef Matěásko a kol. (2006)
Kronika Opatovického kláštera a kostela sv. Václava ve Ždánicích – autor Antonín Materka a kol. (2007)
Opatovice nad Labem 940 let – autor Vlastislav Kracík a kol. (2013)
Opatovická papírna a Morávkovy mlýny - autor Josef Matěásko a kol.(2007)
Opatovické zemědělství – autor Josef Matěásko a kol.(2009)
Opatovický brevíř – Barbara Miodoňská ( 2006)
Opatovický kanál - autor Josef Matěásko a kol.(2006)
Opatovický labský jez, Hradecká luka - autor Josef Matěásko a kol.(2007)
Pohřebačka – autoři Vlastislav Kracík a Josef Dostál
Pohřebačka – historie a současnost - autor Vlastislav Kracík a kol. ( 2008)
Příroda mezi krajskými městy Hradcem králové a Pardubicemi – autor Jaroslava Seiková (2007)
Přivaděč průmyslové vody do EOP a opatovické písníky - Josef Matěásko (2008)
Sbor dobrovolných hasičů v Opatovicích nad Labem, 130 let činnosti – 1881 – 2011 - autor Vlastislav Kracík a kol.(2011)
Záhadný Opatovický klášter – autor Vlastislav Kracík (2011)
Zimní krajina objektivem Jaromíra Chudého – autoři Josef Matěásko a Jaromír Chudý (2006)
Železniční stanice Pohřebačka – Opatovice, Stolní společnost Náhoda, Zahradníkova kapela – autor Josef Matěásko a kol.(2008)

Většinu fotografií do sborníků ze svého bohatého fotografického archívu poskytl Jaromír Chudý.
Aktualizace únor 2015.

V současnosti knihovna odebírá tyto časopisy:
  • Pro mládež: Bravo, Čtyřlístek
  • Pro dospělé: 100 +1, Lidé a země, Naše krásná zahrada, Pes přítel člověka, Pěkné bydlení, Receptář, Test-D, Vlasta, Zdraví
Sponzoři: Časopis Zdraví platí knihovně PharmDr. Jan Dubský.

Valid HTML 4.01!
tato stránka byla naposledy aktualizována 24.02.2015.

counter strike 1.6 and cs sourse. cs. download cs. cs programs. cs patches.. tuning. rap music.